Je Žilinský Biznis Networking pre mňa?

Je Žilinský Biznis Networking pre mňa?

Čo je podstatou networkingu?

Networking je sieťovanie ľudí s rovnakým zmýšľaním. Existujú rôzne kluby a organizácie, ktoré združujú ľudí s rovnakými záujmami, napríklad drobnochovatelia, záhradkári, dôchodcovia a podobne. To je tiež forma networkingu. Ak však hovoríme o business networkingu,  pri tomto sieťovaní je základným zámerom generovanie nových obchodných príležitostí.

Pre koho je určený?

Business networking je vhodný pre každého, kto má záujem získať nové kontakty pre svoje obchodné aktivity.

Ako prebieha networkingové podujatie?

V prípade Žilinského networkingu sa jedná o riadený networking, ktorý ma isté pravidlá. A práve tieto pravidlá uľahčujú sebaprezentáciu najmä začiatočníkom v oblasti networkingu. Každý účastník má k dispozícií 1 minútu na predstavenie sa a nasledujú 8-minútové individuálne stretnutia účastníkov. Počas individuálnych stretnutí účastníci dokážu identifikovať zaujímavé kontakty, ktoré môžu neskôr rozvíjať.

Prečo mám prísť?

Momentálne žijeme dobu, v ktorej už mnohé zabehnuté obchodné kanály nefungujú a práve rozvíjanie osobných kontaktov je vysoko aktuálne. Myslím, že každý podnikateľ si to uvedomuje a považuje to za výborný nástroj, ktorý mu môže napomôcť ku konkurenčnej výhode.

Čo podnikateľ či manažér získa účasťou pre svoj biznis?

Každé individuálne vyhľadávanie partnerov a následné dohodnutie stretnutia stojí nejaký čas. Tiež každá schôdzka predstavuje istý náklad, či už len časový alebo aj finančný. Tu sa na jednom mieste sa stretne 50 podnikateľov, ktorí majú záujem o nadväzovanie osobných kontaktov. Teda každý účastník jednoznačne ušetrí a v koncentrovanej forme získa množstvo nových kontaktov.  Výsledky takéhoto stretnutia sú jednoznačne merateľné.