Ako myslia vizionári

Ako myslia vizionári

Ako myslia vizionári

V stredu 7.2.2018 sa uskutočnil v golfovom rezorte Black Stork vo Veľkej Lomnici už 2. Tatranský Biznis Networking.

 

Tatranský Biznis Networking je unikátne podujatie pre efektívne nadväzovanie obchodných spoluprác a partnerstiev zo série regionálnych networkingových podujatí.  

Podujatie vytvára profesionálny biznis priestor pre firmy a podnikateľov na získanie nových kontaktov, klientov a partnerov. Koncept je dynamickou kombináciou riadeného a voľného networkingu spojeného s inšpiratívnymi príbehmi úspešných podnikateľov, ktorý zaručuje nadviazanie kontaktov aj začínajúcim networkerom.

 

Ako myslia vizionári

Na 2. Tatranskom Biznis Networkingu sa stretlo 40 spoločnosti z celého Slovenska z rôznych oblastí.

Bolo nám cťou, že podujatie otvorili a svoje životné príbehy a spôsob myslenia priblížili dvaja úspešní podnikatelia a vizionári. Juraj Málik,  a majiteľ firmy Poradca podnikateľa, vizionár a úspešný podnikateľ, podporovateľ basketbalového klubu  a mohli by sme pokračovať ešte dlho, pretože pán Juraj Málik je neúnavný, inšpiratívny a veľmi aktívny človek. Jiří Hruška, skúsený vrcholový manažér, ktorý vybudoval fungujúci golfový rezort Black Stork svetového formátu s neopakovateľnými výhľadmi na štíty Vysokých Tatier. Je autorom pokrokových myšlienok, ktoré predbehli dobu o dve generácie. Okrem toho sa venuje rozvoju kúpeľníckych rezortov, využívaniu geotermálnej energie, charitatívnym projektom ako mnohým ďaľším projektom.

Stretnutia a kontakty

Po diskusii s našimi hosťami Nasledovala minútová prezentácia firiem, kde mal každý zúčastnený možnosť predstaviť sa. Následné B2B stretnutia sa niesli v uvoľnenom duchu a príjemnej atmosfére. Bohatá tombola a večera ukončili príjemný a efektívny večer plný nových obchodných kontaktov.

Čo povedali o 2. Tatranskom Biznis Networkingu účastníci

„Osobne som sa podobného stretnutia zúčastnil po prvý krát a musím povedať, že vo mne zanechalo veľmi pozitívne pocity. Myslím si, že podobné podujatia by mali byť organizované aj naďalej pre ich úžasne silnú pridanú hodnotu. Naskytá sa tu možnosť osobne stretnúť a navzájom sa spoznať na manažérskej úrovni a predovšetkým je to výborný základ pre rozbeh vzájomnej budúcej spolupráce zúčastnených firiem. Avšak nie je to len materiálna sila, ale aj sila duchovná, kde si môžeme odovzdať skúsenosti, inšpiráciu a energiu pre ďalšie kroky v podnikaní. V neposlednej miere by som rád vyzdvihol aj vysokú úroveň občerstvenia, tomboly či profesionálny prístup organizátorov. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa a už teraz sa teším sa na budúce podobné stretnutie.“

Ján Bendík, majiteľ spoločnosti BENESPORT

„V dnešnej dobe má pre každú spoločnosť, ktorá je orientovaná na predaj zákazníkom jednu z najväčších hodnôt kontakt na potenciálneho zákazníka, ktorého ešte nemá dotyčná firma v databáze. Networkingové stretnutia vnímam ako príležitosť na získanie takýchto kontaktov a zároveň stretnutia s ľuďmi, od ktorých sa vždy niečo zaujímavé o príčinách ich úspechu dozviem.“

 Štefan Biháry, zástupca riaditeľa spoločnosti MD-Bavaria Žilina s.r.o.

„Sme radi, že práve hotel International  sa stal už druhýkrát miestom unikátnych stretnutí. Možno si niektorí hostia nevedeli na začiatku predstaviť, že by si s inými podnikateľmi našli spoločný záujem, či aktivitu. Aj preto bolo úžasné sledovať rozhovory, ktoré boli zdrojom nápadov, inšpirácii a veríme, že aj budúcich spoluprác, veď neformálne diskusie trvali do neskorého večera.“

Danka Velecká, obchodná riaditeľka, GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.

Ďakujeme partnerom 2. Tatranského Biznis Networkingu!